WKA Verklaring

In de Wet Keten Aansprakelijkheid  (WKA) is bepaald dat indien een onderaannemer geen loonbelasting of premie volks-/werknemersverzekering afdraagt, de hoofdaannemer hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

Ieder kwartaal vragen wij de WKA verklaring op bij de belastingdienst en zullen deze presenteren op onze website. Zo bent u er zeker van dat wij de loonbelasting of premie volks-/werknemersverzekering iedere maand hebben aangegeven en hebben voldaan.