Welkom! Wij zijn We Are Flex, het uitzendbureau voor jou. We hebben op deze pagina de benodigde informatie voor jou op een rijtje gezet. Je kunt hier informatie vinden over je CAO, salaris, uren, etc. Hiermee hopen we dat je gemakkelijk aan het werk kunt en je weet waar je aan toe bent. Mocht je toch nog vragen hebben die hier niet beantwoord worden, stuur dan een mailtje met je vraag naar: [email protected]

CAO/ Voorwaarden

De condities van je werk vindt je op je contract en op je CAO. Lees deze goed door voordat je aan je werkzaamheden begint. Zo voorkom je misverstanden.   

De voorwaarden van je werkzaamheden en contract, vindt je in je CAO. 

De CAO waar je onder valt, staat vermeld in je contract. We snappen dat er veel informatie op je CAO staat, daarom hebben we de samenvatting op onze website staan. De CAo’s vindt je hier.

Je bent verzekerd volgens je CAO. Meer informatie daarover, vindt je hier.

Als er sprake is van een onprettige werksfeer kun jij altijd contact met ons opnemen. Wij bespreken dit dan met jou en kijken samen of we hiervoor een oplossing kunnen bedenken. Mocht er sprake zijn van een geschil die onoplosbaar is, gaan wij voor jou op zoek naar een nieuwe werkplek.

Salaris

Je uurloon hangt van de opdrachtgever en van je CAO af. Vraag naar je uurloon bij je indiensttreding. De CAO’s en loontabellen vind je hier.

Bij indiensttreding geef je aan of je wekelijks of maandelijks uitbetaald wil worden. Kies je voor wekelijkse uitbetaling? Dan wordt je salaris iedere vrijdag uitbetaald. Liever maandelijks uitbetaald worden? Dan wordt je salaris binnen één week na het verstrijken van de maand uitbetaald. 

of je reiskostenvergoeding krijgt, hangt af van je CAO. Dit bespreken we bij je indiensttreding. 

Je kunt een voorschot krijgen van je vakantiegeld. Neem hiervoor contact met ons op door te mailen naar: [email protected]

Vakantiegeld is een toelage die werknemers in Nederland krijgen met de bedoeling extra kosten van vakantie te dekken. De vakantiebijslag is meestal 8,33% van het bruto loon en wordt meestal eind mei uitgekeerd. Het wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar.

Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald. Maar je hebt altijd het recht om een voorschot aan te vragen.

Uren

Hoeveel uren je kan maken, hangt van het project en de opdrachtgever af. Dit bespreken we tijdens je indiensttreding. Vaak staat er bij een vacature op de website ook een indicatie van de uren die je kunt maken. 

Dit hangt van de opdrachtgever af. Je rooster wordt altijd op tijd en duidelijk met je gecommuniceerd via de opdrachtgever. 

Je uren en urenbriefjes worden door je opdrachtgever bij ons ingediend. 

Jouw salaris wordt wekelijks of maandelijks uitbetaald aan de hand van een urenbriefje. Op dit briefje staat hoeveel uur iemand gewerkt heeft.

Het urenbriefje wordt ingevuld door jouw leidinggevende, deze dient de leidinggevende dan in bij We Are Flex. Zodat wij hieruit jouw salaris in orde kunnen maken.

Op het urenbriefje staan bovenaan de gegevens van het bedrijf waarvoor jij werkt. Daaronder vind je je eigen gegevens en het weeknummer. In de tabel worden de gewerkte uren (en eventuele overuren) ingevoerd. Daarnaast vind je de reisuren die worden ingevoerd als je een reisvergoeding ontvangt. Onder het kopje ploeguren worden de uren bijgehouden die je in ploegen werkt. In de meeste organisaties krijgen de werknemers hier namelijk een vergoeding voor. De ziektedagen kolom wordt gebruikt als er ziekte is geweest in die week. Een snipperdag is een losse vakantiedag die je kunt opnemen. Deze worden dus ingevoerd op het urenbriefje als dit is opgenomen.

Ziekte of Afmelding

Ben je ziek of door een andere onvoorziene omstandigheid afwezig? Dan meld je je af bij zowel je opdrachtgever als bij We Are Flex. Doe dit maximaal 1 uur voordat je werkzaamheden zouden beginnen. Als je dus om 8.00 uur zou beginnen, meld je je voor 7.00 uur af.

Of je wordt doorbetaald tijdens ziekte, ligt aan wat voor contract je hebt. Mocht je hier vragen over hebben, kan je altijd contact met ons opnemen.

Vrij vragen voor bepaalde momenten, doe je bij je opdrachtgever. Deze keurt het ook goed of af. De opdrachtgever communiceert dit met ons, maar het is ook verstandig dit aan ons door te geven. 

Beter melden doe je bij zowel de opdrachtgever op de manier waarop de opdrachtgever dit aangeeft, en bij ons. Dit kan door te bellen of te mailen. 

Arbeidsmiddelen

De werkkleding wordt of door jouw opdrachtgever of door ons verstrekt. Dit wordt in overleg geregeld.

Degene wie jouw werkkleding verstrekt, betaald dit ook. Dit wordt in overleg geregeld.

Mochten er werkspullen defect zijn of kwijtraken en kan je hierdoor niet meer veilig werken, worden er nieuwe werkspullen verstrekt. Je moet van jouw defecte of kwijtgeraakte werkspullen een melding maken bij degene van wie je deze spullen hebt ontvangen. Dit is of de opdrachtgever, of wij.

In eerste instantie ben jij zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de werkgever. Mocht dit voor jou niet mogelijk zijn of levert dit problemen voor jou op, doen wij ons uiterste best jou daarbij te helpen. In sommige gevallen helpt de opdrachtgever hier ook mee.

In sommige gevallen, is er een bedrijfsauto beschikbaar. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon binnen We Are Flex.

VCA en Cursussen

Bij We Are Flex, bieden we voor onze uitzendkrachten en andere geïnteresseerden een VCA-Dagcursus aan. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar: [email protected] 

Bij je indiensttreding, bespreken we met de opdrachtgever welke cursussen of certificaten je nodig hebt om je werk goed en veilig uit te voeren. Waar je je kunt aanmelden en wie dit vergoed, hoor je op dat moment. 

Loonstrook

Op de loonstrook vind je  je nettosalaris wat je uitbetaald krijgt, maar daarnaast nog heel wat andere dingen. Wij hebben dit deels voor je uitgelegd;

Opslag wachtdagen:
De wachtdagcompensatie is een procentuele opslag op het bruto-uurloon, bedoeld om het verlies van inkomen op te vangen als jij ziek wordt en 2 “wachtdagen” hebt waarover geen loon wordt uitbetaald.

Loonheffing met loonheffing korting:
Loonheffing is een heffing die je moet betalen over je loon. Hier houdt de werkgever rekening met de algemene loonheffingskorting. Hierdoor betaal je minder loonheffing en krijg je meer loon uitbetaald.

0,81% W.G.A.:
 
WGA is de afkorting voor werkhervatting gedeeltelijke arbeidsongeschikten. Om hier recht op te hebben, spaar je. Dit is waarom er een klein gedeelte van jouw brutosalaris hierdoor van je salaris afgaat.

Aanvulling ziektewet:
Heb je een contract Fase A met uitzendbeding, dan wordt er premie voor de aanvullende ziektewet ingehouden. Dit bedrag gaat van je brutosalaris af.

Naast het bovengenoemde kunnen er altijd nog andere dingen op staan. Mocht je hier vragen over je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen

Je loonstrook kan je vinden via mijnloondossier.nl Uitleg hierover krijg je bij je indiensttreding.