Uitzenden

Een uitzendbureau werft en selecteert het personeel. Wanneer een opdrachtgever een aanvraag doet voor personeel gaat We Are Flex aan de slag om de juiste kandidaat voor u te vinden. Is er een geschikte kandidaat gevonden dan wordt deze ter beschikking gesteld aan u om arbeid te verrichten. Belangrijk is dat u toezicht houdt op en leiding geeft aan de ter beschikking gestelde werknemer.

In de uitzendovereenkomst is een uitzendbeding opgenomen, de zogeheten uitzendovereenkomst met uitzendbeding. In dit beding wordt bepaald onder welke omstandigheden de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt. Bijvoorbeeld wanneer de opdracht eindigt of bij ziekte van de uitzendkracht. Ook kan de uitzendkracht zelf beslissen om te stoppen met werken.

Dit is een goede oplossing wanneer u piekwerkzaamheden hebt maar geen tijd heeft om nieuwe medewerkers te werven. U bent nergens aan gebonden en u kunt na de piek stoppen met de overeenkomst.