Nieuwe regels payrollkrachten vanaf 2020

9 december 2019 0 Reacties

Krijgt u vanaf 1 januari 2020 een payrollcontract, dan krijgt u als payroller minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf zoals:

  • Een eventuele 13e maand
  • Vakantiedagen
  • Verlofregelingen
  • Scholingsregelingen
  • De ketenregeling van het bedrijf. (Bij een payrollovereenkomst geldt de cao voor uitzendkrachten (NBBU cao) niet meer. U heeft daardoor geen fasecontracten meer).
  • U heeft recht op dezelfde doorbetaling van loon als u ziek wordt als uw collega’s van het bedrijf waar u werkt;
  • Bijdragen aan een fonds waar een payrollbedrijf niet bij kan aansluiten moeten in geld worden gereserveerd en minimaal jaarlijks worden uitbetaald. Of eerder als u binnen een jaar uit dienst gaat. Dit kunnen bijvoorbeeld fondsen voor scholing zijn.

Als het bedrijf geen personeel in dienst heeft, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van de sector. De overige regels die gelden voor uitzendbureaus (bijvoorbeeld dat aan u geen geld of een andere tegenprestatie mag worden gevraagd voor uw werk bij het bedrijf) blijven ook voor payrollbedrijven gelden.

Bron: Rijksoverheid