G-Rekening Overeenkomst

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening. Dit houdt in dat je een g-rekening alleen mag gebruiken voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers. Het bestaan van de g-rekening is onderdeel van de Invorderingswet uit 1990, waarin de inlenersaansprakelijkheid en de ketenaansprakelijkheid zijn geregeld.


Wij willen uw bedrijf beschermen tegen deze aansprakelijkstelling. Als u de verschuldigde loonheffingen op onze geblokkeerde g-rekening stort, zal de Belastingdienst u niet aansprakelijk stellen.