CAO Bouw & Infra

6 juli 2021 0 Reacties

Hieronder vindt u een samenvatting van de CAO voor de sectoren bouw en infra. Onderaan ziet u de loontabellen staan.

Bouwplaats medewerker

Elke functie behoord tot een functiegroep, die het minimum garantieloon bepaald. Dit geldt

niet voor:

 • Werknemers van 16 t/m 20 jaar.
 • Werknemers die een opleiding (BBL) volgen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden de wettelijke opzegtermijnen.  

Duur arbeidsovereenkomstOpzegtermijn werkgeverOpzegtermijn werknemer
Korter dan 5 jaar1 maand1 maand
5 tot 10 jaar2 maanden1 maand
10 tot 15 jaar3 maanden1 maand
15 jaar of langer4 maanden1 maand

Werk- en rusttijden

De basisregeling voor alle werknemers is als volgt:

 • Gemiddeld 40 uur per werkweek en gemiddeld 8 uur per dag werken.
 • Maandag t/m vrijdag (5 dagen)
 • Max. 9 uur volgens rooster
 • Tussen 7:00 en 19:00
 • Zaterdag is geen normale werkdag. Maximaal 5 zaterdagen per jaar mogen verplicht worden gesteld (werkweek blijft uit 5 dagen bestaan).

Vakantiedagen

LeeftijdTot 18 jaar18 jaar en ouder
 Bouwplaats            utaBouwplaats en uta
Totaal29                            2725
Wettelijk20                            2020
Bovenwettelijk9                              75

Overige regels:

 • De opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen eindigt na 6 maanden ziekte.
 • De bouwplaats medewerker heeft recht op 3 weken aaneengesloten zomervakantie.
 • Zowel in de bouwplaats als bij de uta heeft men recht op 10 atv-dagen (rooster vrije dagen).

Feestdagen

Iedere werknemer heeft recht op betaald verlof op de volgende dagen; Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, de beide Kerstdagen en eens in de vijf jaar op bevrijdingsdag.

Op deze dagen betaald de werkgever het vast overeengekomen loon door.

Loontabel

Garantieloon bouwplaats werknemer 21 jaar of ouder

Functiegroep 
A€14,32
B€15,15
C€16,11
D€17,23
E€18,09

Starttabel bouwplaats medewerker (in euro per uur)

Leeftijdmax. duur1/1/20201/7/20201/12/2020
21 jaar of ouder1e halfjaar€10,67€10,78€10,85
 2e halfjaar€11,79€11,87€12,01

Regels voor loonbetaling

 • De werkgever kiest voor de bouwplaats medewerker een betalingsperiode van 4 weken of van een maand.
 • De betaling aan de bouwplaats medewerker gebeurt uiterlijk 5 werkdagen na afloop van iedere betalingsperiode.
 • Na 8 dagen nog steeds geen loon? Werknemer kan aanspraak maken op een verhoging, wegens vertraging.
 • Bij elke loonbetaling geeft de werkgever de bouwplaats medewerker een loonspecificatie.

Tijdspaarfonds

Iedere bouwplaats medewerker heeft een individuele rekening bij het tijdspaarfonds. De werkgever stort op de rekening van de werknemer bij het tijdspaarfonds. Dit doet hij binnen 14 dagen na afloop van elke betalingsperiode.
De werknemer kan altijd geld opnemen van zijn rekening bij het tijdspaarfonds.

Pensioen

Werknemers nemen verplicht deel aan de pensioensregeling die BPF BOUW voor de bouw & infra uitvoert. BPF BOUW is het pensioenfonds voor de bouw.

Ziekte

Wanneer een werknemer zich ziekmeld moet hij thuisblijven totdat een eerste verzuimcontrole heeft plaatsgevonden. Verzuimcontrole is een controle om na te gaan of een zieke werknemer aanwezig is op het doorgegeven verblijfsadres.

Bij ziekte heeft de werknemer recht op loondoorbetaling.

 • Gedurende het eerste ziektejaar      : 100% van het vast overeengekomen loon.
 • Gedurende het tweede ziektejaar     : 70% van het vast overeengekomen loon.

Intredekeuring

 • Verplicht voor kandidaat-werknemer die de afgelopen 3 jaar niet in de bouw & infra werkzaam is geweest.
 • Niet verplicht voor kandidaat-werknemer die wordt begeleid door de gemeente of het UWV.

Uitslag:          

– Geschikt                                          = Werkgever mag arbeidsovereenkomst sluiten.

– Geschikt onder voorwaarden          = Werkgever mag een arbeidsovereenkomst afsluiten, nadat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt met arbodienst/uitvoer instelling.

– Ongeschikt                                      = Werkgever mag voor die functie geen arbeidsovereenkomst afsluiten.

          Niet eens met de uitslag? Herkeuring aanvragen.

Loontabel CAO Bouw & Infra

Garantieloon bouwplaats werknemer 21 jaar of ouder

Functiegroep 
A14,32
B15,15
C16,11
D17,23
E18,09

Starttabel bouwplaats werknemer

LeeftijdMax. duur 
16Eerste halfjaar3,94
 Tweede halfjaar4,54  
17Eerste halfjaar4,49
 Tweede halfjaar5,14  
18Eerste halfjaar5,61
 Tweede halfjaar6,36  
19Eerste halfjaar6,70
 Tweede halfjaar7,57  
20Eerste halfjaar8,52
 Tweede halfjaar9,26  
21 of ouderEerste halfjaar10,87
 Tweede halfjaar12,02  

Laat een reactie achter

Je email adres wordt niet gepubliceerd.