Aanmelding Stichting Normering Arbeid

7 februari 2020 0 Reacties

We Are Flex B.V. zal worden geïnspecteerd op basis van NEN 4400-1 en het vigerende Handboek Normen. U vindt ons op de lijst aangemelde ondernemingen.

De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.

De uitkomsten van het rapport zullen wij publiceren op onze website. We houden u op de hoogte!